ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด์ ออดิท โปร

TN Training And Audit Pro

ครบรอบ 11 ปี พวกเราจะสู้ เพื่อก้าวต่อไป


เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ขออภัยในคความไม่สะดวก
FACEBOOK

หลักสูตรการอบรม

ตารางการอบรม

โครงการอบรม

กลยุทธ์ทางการเงินและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์ในการลงทุน

ปิดรับลงทะเบียน

โครงการอบรม

Update บัญชีและภาษีปี 2566

ปิดรับลงทะเบียน

โครงการอบรม

การวางแผนภาษีให้กับนิติบุคคลรายใหม่ ( New Start-up )

ปิดรับลงทะเบียน

โครงการอบรม

Update บัญชีและภาษีปี 2566

ปิดรับลงทะเบียน

โครงการอบรม

เตรียมความพร้อมสำหรับการปิดบัญชีอย่างนักบัญชีมืออาชีพ

ลงทะเบียน

โครงการอบรม

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

ลงทะเบียน

ติดต่อเรา

ที่อยู่

70/12 หมู่ที่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อีเมล

Tn-training@hotmail.com

โทร 

081-6160686

ScanMe

© Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon